Technical University of Denmark
Browse
1/1
11 files

Indvendig isolering - udvikling og test af metode

Version 2 2024-02-14, 12:48
Version 1 2023-10-09, 06:52
dataset
posted on 2024-02-14, 12:48 authored by Carsten RodeCarsten Rode, Eva B. MøllerEva B. Møller

Indvendig isolering - udvikling og test af metode med organiske, cellulosebaserede isoleringsmaterialer.

Testdata, fotos og resultater fra skimmelundersøgelser fra forsøg udført 2020-2022 i udendørs test-containere på DTU's forsøgsareal Nordvej - "Bygning 120".

2. udgave (siden 14-02-2024): Tilføjet Excel-filer: 2023.09.25_Måledata_testvægge (inkl. udendørs data)_Nye graf farver.xlsx med omfattende måledata og Wood moisture content_Measurements.xlsx med data fra træfugtdyvler, samt to grupper af billedfiler med fotos af skimmelvækst i petriskåle. Endeligt er tilføjet Materialer og metoder.pdf, der giver overblik over opsætninger og måleudstyr.

----

Internal insulation - development and testing of a method with organic, cellulose-based insulation materials.

Test data, photos and results from mould investigations from experiments carried out 2020-2022 in outdoor test containers at DTU's test area on Nordvej - "Building 120".

2nd edition (since 14-02-2024): Added Excel files: 2023.09.25_Measurement data_test walls (incl. outdoor data)_New graph colors.xlsx with comprehensive data from moisture measurements in walls and Wood moisture content_Measurements.xlsx with data from wood moisture dowels, as well as two groups of image files with photos of mould growth in petri dishes. Finally, Materials and methods.pdf has been added, which gives an overview of setups and measuring equipment.

Funding

MUDP

Realdania

Grundejernes Investeringsfond

History

Usage metrics

  DTU Sustain

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC