Technical University of Denmark
Browse
Funktionelle barrierer for genbrug.pdf (2.52 MB)

Funktionelle barrierer for genbrug

Download (2.52 MB)
online resource
posted on 2023-05-01, 07:42 authored by Karoline Fogh Gustafsson, Lene Ørnbøl Larsen, Kathrine Snabe, Ditte Lysgaard Vind, Lisbeth M. OttosenLisbeth M. Ottosen

Denne rapport er fra projektet "StructualReuse":

"...muligheden for at sætte gang i øget genbrug af funktionelle byggematerialer i særlig grad ved at se på dokumentationsbehovene for derved at kunne matche dem med de ikke destruktive testmetoder vi ser i brug i sammenlignelige funktioner i andre industrier. Første skridt på rejsen er at få kortlagt de dokumentationskrav og barrier der i øjeblikket er for genbrug, så vi kan sikre at branchen kan leve op til dokumentationskravene uden at det ødelægger materialernes konkurrenceevne grundet for dyre testomkostninger og ikke mindst et acceptabelt risikoniveau...."


Denne rapport er en del af projektet StructuralReuse, som du kan finde mere om her:  

StructuralReuse (dtu.dk) 

Funding

Innovationsfonden

Realdania

History

Usage metrics

  DTU Sustain

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC