Technical University of Denmark
Browse
Svejsning 4 - August 2023-Side 14-19.pdf (1.04 MB)

Genbrug af stålkomponenter i byggeriet

Download (1.04 MB)
online resource
posted on 2023-09-15, 08:15 authored by Per Grumsen, Kristian Lund Jepsen

Genbrug af stålkomponenter i byggeriet. Genbrug af stål uden omsmeltning i et stålværk har store energimæssige fordele, men implementering af strategier for genbrug uden omsmeltning byder også på udfordringer og forhinder, bl.a. fra Eurocodes og byggevareforordningen.

Artiklen er gengivet med tilladelse fra fagbladet "Svejsning" udgivet i august 2023.

Denne artikel er en del af projektet StrucuralReuse, som du kan finde mere om her:

StructuralReuse (dtu.dk)

Funding

Innovationsfonden

Realdania

History

Usage metrics

  DTU Sustain

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC